facebooklinkedin

contact

Begeleiding en Tarieven 

Wachttijd

 • Er is op dit moment geen wachtlijst voor de intake gesprekken. Mogelijk is er wel een wachttijd voor het starten van het traject. Hierover wordt je tijdens de intake geïnformeerd. Mocht ik geen plek beschikbaar hebben, dan denk ik graag met je mee over passende hulp bij een van mijn collega's.

Een begeleidingssessie met je kind duurt 60 minuten. Wanneer mogelijk vindt de begeleiding onder schooltijd plaats maar ook na schooltijd is mogelijk. Voorbereiding en verslaglegging neemt ook ongeveer anderhalf uur in beslag en is inbegrepen bij het uurtarief.   

 • De ouders zitten in de regel bij de behandeling.
 • Naast de begeleiding in de praktijk moet er ook thuis 5x per week 15-20 minuten geoefend worden.
 • Het tijdspad van de begeleiding is afhankelijk van de hardnekkigheid van het probleem en de mogelijkheid om thuis te oefenen. 
 • Na iedere sessie ontvang je via de mail een kort verslag. 

Intakegesprek (telefonisch):

 • kostenloos

Gesprekken met derden:

 • Mocht je graag willen dat ik met derden in contact treed, bv. leerkracht(en), Intern Begeleider, ambulant begeleider, (ex)partner, ander familielid, arts(en) of andere hulpverleners, dan vraag ik schriftelijke toestemming van beide ouders daarvoor en wordt dit gesprek als sessie gezien en het uurtarief berekend. 

De kosten voor de eerste sessie bedragen €97,50,-

 • gesprek, testen, spel met je kind tijdens de eerste sessie (1,5 - 2 uur) + bespreken van de uitkomsten van de eerste sessie (telefonisch 1 uur). Er wordt geen verslag gemaakt. Je bent natuurlijk vrij om aantekeningen te maken. Deze sessie valt buiten de eventuele vergoeding via de gemeente in het kader van de wet op Jeugdhulp. 

Afspraak annuleren

 • Een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd.
 • Voor afspraken later dan 24 uur van te voren afgezegd en voor een niet nagekomen afspraak zonder afzegging, wordt het uurtarief in rekening gebracht.

Betaling

 • Je krijgt na de sessie een factuur mee welke binnen 14 dagen voldaan moet worden. 

Wachttijd

 • Er is op dit moment geen wachtlijst voor de intake gesprekken. Mogelijk is er wel een wachttijd voor het starten van het traject. Hierover wordt je tijdens de intake geïnformeerd. Mocht ik geen plek beschikbaar hebben, dan denk ik graag met je mee over passende hulp bij een van mijn collega's.

 

kvknr: 01160987
btwid: NL001464933B13


PRIVACYVERKLARING KidzWijz

ALGEMENE VOORWAARDEN KidzWijz

 CIT LogoSKJ logo3 300x150NIBIG x

 

 

tijd-is-geld.jpg

Kinderen en ouders over KidzWijz

"We zagen onze zoon al een tijd worstelen met school en zichzelf. Tijdens de zoektocht naar hulp kwamen we bij Esther terecht. Zij bleek een lot uit de loterij. Zij nam Wyger bij de hand en gaf hem handgrepen om weer mee te kunnen komen in de lessen op school. Hiermee kwam ook zijn zelfvertrouwen terug en durft hij weer zichzelf te zijn. Esther begeleidt het kind op een ongedwongen, speelse manier, waardoor het kind ruimte krijgt zichzelf te ontwikkelen. Door middel van verschillende oefeningen die thuis gedaan worden zorgt zij voor continuïteit in het ontwikkelingsproces. Ook school is in het proces betrokken, waardoor de begeleiding beter afgestemd kon worden. Wij , maar ook zeker Wyger, zijn erg blij dat Esther op ons pad is gekomen".

Familie de Jong

Als leren niet vanzelf gaat...