facebooklinkedin

contact

Begeleiding en Tarieven 

Wachttijd

 • Er is op dit moment geen wachttijd voor de intake gesprekken. Mogelijk is er wel een wachttijd voor het starten van het traject. Hierover word je tijdens de intake geïnformeerd. Mocht ik geen plek beschikbaar hebben, dan denk ik graag met je mee over passende hulp bij een van mijn collega's.

Aanmelding

 • Je kunt mij bellen of mailen en je hulpvraag stellen. We maken dan een afspraak voor een intake gesprek. Soms kan het ook gelijk plaatsvinden als je belt. Dit gesprek is kosteloos en vrijblijvend. 

Verwijzers

 • KidzWijz is een gecontracteerde zorgaanbieder voor specialistische jeugdhulp voor alle gemeenten in Friesland. Daardoor is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de begeleiding. Er is dan een verwijzing nodig van de huis- kinder- of jeugdarts, het gebiedsteam van de gemeente of een gecertificeerde instelling. 

Exclusiecriteria

KidzWijz is niet bekwaam in het begeleiden van kinderen en jongeren: 

 • waarbij sprake is ernstige psychiatrische problematiek
 • waarbij sprake is van verslavingsproblematiek 
 • waarbij medicatie verstrekt moet worden tijdens de begeleiding
 • waarbij lichamelijke verzorging nodig is
 • waarbij het kind een gevaar vormt voor zichzelf of voor zijn omgeving

Begeleidingssessie

Een begeleidingssessie duurt 60 minuten. Wanneer mogelijk vindt de begeleiding onder schooltijd plaats maar ook na schooltijd is mogelijk. Voorbereiding en verslaglegging neemt ook ongeveer anderhalf uur in beslag en is inbegrepen bij het uurtarief.   

 • De ouders zitten in de regel bij de behandeling, tenzij anders afgesproken.
 • Naast de begeleiding in de praktijk moet er ook thuis 5x per week 15-20 minuten geoefend worden.
 • Het tijdspad van de begeleiding is afhankelijk van de hardnekkigheid van het probleem en de mogelijkheid om thuis te oefenen. 
 • Na iedere sessie ontvang je in de regel een kort verslag. 

Afspraak annuleren

 • Een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd.
 • Voor afspraken later dan 24 uur van te voren afgezegd en voor een niet nagekomen afspraak zonder afzegging, wordt het uurtarief in rekening gebracht.

Betaling

 • Na de sessie ontvang je de factuur digitaal. Deze moet binnen 14 dagen voldaan moet worden. Bij een traject wat vergoed wordt, ontvang je geen factuur. 

kvknr: 01160987
btwid: NL001464933B13

PRIVACY VERKLARING KidzWijz

ALGEMENE VOORWAARDEN KidzWijz Specialistische Jeugdhulp

ALGEMENE VOORWAARDEN KidzWijz Remedial Teaching

 CIT LogoSKJ logo3 300x150NIBIG x

 

 

tijd-is-geld.jpg

Kinderen en ouders over KidzWijz

"We zagen onze zoon al een tijd worstelen met school en zichzelf. Tijdens de zoektocht naar hulp kwamen we bij Esther terecht. Zij bleek een lot uit de loterij. Zij nam Wyger bij de hand en gaf hem handgrepen om weer mee te kunnen komen in de lessen op school. Hiermee kwam ook zijn zelfvertrouwen terug en durft hij weer zichzelf te zijn. Esther begeleidt het kind op een ongedwongen, speelse manier, waardoor het kind ruimte krijgt zichzelf te ontwikkelen. Door middel van verschillende oefeningen die thuis gedaan worden zorgt zij voor continuïteit in het ontwikkelingsproces. Ook school is in het proces betrokken, waardoor de begeleiding beter afgestemd kon worden. Wij , maar ook zeker Wyger, zijn erg blij dat Esther op ons pad is gekomen".

Familie de Jong

Als leren niet vanzelf gaat...