facebooklinkedin

contact

Beelddenken

Of een visuele leerstijl...

Als jong kind denk je vooral in beelden (visueeldenken) en gaandeweg je ontwikkeling verandert dit in denken in woorden en begrippen (taaldenken). Zo rond de leeftijd van 8.5 jaar is dit proces voltooid. Maar er is een groep kinderen (en later natuurlijk volwassenen) bij wie het visueel denken blijft overheersen. 

Een gave of een beperking??

Beelddenkers leggen snel verbanden en zijn heel sterk in het bedenken van oplossingen. Maar in de talige omgeving van school lopen deze kinderen regelmatig vast. Zowel lezen, rekenen als spelling blijkt een voortdurende uitdaging voor hen. 

Opvallend bij visueel ingestelde kinderen is dat ze o.a.:

 • moeite met het verwoorden van oplossingen
 • moeite hebben met gericht luisteren
 • zich moeilijk aan afspraken kunnen houden
 • moeite hebben met tijdsbesef
 • snel afgeleid zijn
 • een grote fantasie hebben
 • niet goed uit hun woorden kunnen komen
 • links en rechts verwarren
 • een korte spanningsboog hebben
 • dromerig zijn
 • wisselend presteren en snel tevreden zijn over eigen prestaties

Herken je bovenstaande bij je kind (of misschien wel bij jezelf)??

Dan kan de training "Ik leer anders" uitkomst bieden. 

visueel leren.jpg

Kinderen en ouders over Beelddenken

"Janne leerde de woorden visueel op te slaan:

"Hee..., dit vind ik een leuk spelletje, dit wil ik wel vaker doen!"

Er ging een wereld voor haar open!"

Als leren niet vanzelf gaat...