facebooklinkedin

contact

Spelling

Foutloos Nederlands schrijven!

Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die dit kunnen! Dan is het ook nog eens zo dat de spelling constant verandert. 

Goed kunnen spellen is belangrijk omdat spelfouten kunnen leiden tot verwarring als iemand anders de tekst leest. En bedenk maar eens in hoeverre het taalgebruik van iemand bepaalt hoe diegene (onterecht!) op je overkomt!

Als het voor volwassenen al moeilijk is, kun je bedenken hoe moeilijk het is voor een kind!

Wat ik veel zie bij kinderen die moeite hebben met spellen is dat ze:

  • letterlijk opschrijven wat ze horen (b.v. hont, vurukuluk, biejoskoop)
  • geoefende woorden vaak goed schrijven, maar bij het schrijven van een verhaaltje zijn ze alle spellingsregels weer zijn vergeten
  • het woord mondeling goed kunnen spellen, maar het vervolgens fout opschrijven
  • niet alle letters kennen (au, ei, eu, ou enz.)
  • letters omdraaien (ei=ie, eu=ue, b=d enz.)
  • klanken niet op volgorde opschrijven drop = dorp
  • moeite hebben met werkwoordspelling: “is het nu ik word of ik wordt?”

Wanneer je beweging en emotie koppelt aan leerstof, blijft het geleerde veel beter hangen. KidzWijz maakt je kind wegwijs in spellingland!

Hoe? Met o.a. de: 

KWeC-methodiek

KWeC-methodiek
Zoals al eerder verteld: “Wanneer je beweging en emotie koppelt aan leerstof, blijft het geleerde veel beter hangen”
 
Hoe leuk is het…
  • om te leren spellen met de politie en een krokodil?
  • dat uw kind leert zien dat veel woorden familie van elkaar zijn door ze met blokjes te bouwen?
  • als uw kind kan zeggen: ”Yes! Het lukt me!”

KidzWijz laat je kind spellen met met de KWeC-methodiek en laat je kind spelling, met al zijn moeilijkheden, beleven!

kroko en politie

 
De KWeC-methodiek (ontwikkeld door Carine Manderfeld).

De KWec-methodiek is een multisensoriële spellingmethodiek. Zowel horen, zien, voelen, motoriek en het sociale emotionele aspect nemen een belangrijke rol in tijdens het gebruik. 
Het is een ideale methodiek voor spellingzwakke en dyslectische leerlingen. Maar ook visueel ingestelde kinderen hebben er baat bij!

kwec box en klinkerschema

De basis ervan is het klinkerschema en een stappenplan (veel houvast). Zo krijgen de kinderen inzicht in de klankstructuur van de Nederlandse spelling. De methode kan bij iedere spellingmethode gebruikt worden. Zo kan er goed aangesloten worden bij de woorden die ze op school leren.

Verder maak ik gebruik van de emoties van uw kind. Immers: wanneer je beweging en emotie koppelt aan leerstof, blijft het geleerde veel beter hangen.

ezelsbruggetjesIk laat ik ze zelf "ezelsbruggetjes" bedenken voor woorden waarvan niet altijd even duidelijk is hoe je ze schrijft. 
f-v
ei-ij
au-ou

En b.v. wat kan vliegen schrijf je met een 'v' o.a.
vlieger
vliegtuig
vlinder vleermuis

Gekoppeld aan de “Kwec-methodiek kanwrtsgebruikt worden voor het inprenten van de spelling van woorden.

Dit is een online overhoorprogramma. Het woord wordt uitgesproken (horen) en tegelijk getoond (zien). Waarna het verdwijnt en getypt (motoriek) en tegelijk hardop uitgesproken moet worden (spreken). Ook hier worden dus alle zintuigen weer gebruikt. 


 

 

spelling.jpg

Het spel der spelling

SPEC10 GCU40B671010TAAL3 TAALFOUTEN STR01

Ik daag je uit! Klik hier!

Als leren niet vanzelf gaat...