facebooklinkedin

contact

Didactisch

Ten eerste wil ik er achter komen wat de hulpvraag van je kind zelf is en hoe zijn leerbeleving is. Dit doe ik d.m.v. een kort gesprek of door het spelen van een spel.

Bij een didactisch onderzoek wordt er gekeken naar de werkaanpak en de resultaten van je kind op de belangrijkste leergebieden op school. 
- technisch lezen
- begrijpend lezen
- spelling
- rekenen

Uit deze toetsen komt een DLE-score naar voren. Een DLE-score wil zeggen met hoeveel maanden onderwijs in lezen/rekenen/spelling de score van je kind samenhangt. M.a.w. op welk niveau je kind presteert op deze leergebieden. Vanuit de DLE-score kan precies berekend worden hoeveel maanden achterstand of juist voorsprong je kind heeft.

Het kan ook zijn dat er al onderzoek is gedaan, door bijvoorbeeld een orthopedagoog, psycholoog of leerkracht. Deze stap kan dan overgeslagen of minder intensief gedaan worden.

 

 
didactisch.jpg

Coachee

Het spel wat KidzWijz o.a. gebruikt om kinderen bewust te maken van zichzelf
en hun mogelijkheden, kwaliteiten en talenten.

coachee

Als leren niet vanzelf gaat...