facebooklinkedin

contact

Dominantie profiel

De basis van je leerstijl!

De ontwikkeling van voorkeurgebruik van hersenhelft, oog, oor en ledematen heeft gevolgen voor ons gedrag, hoe we omgaan met onze relaties, hoe we werken, spelen en leren in nieuwe of stressvolle situaties.

Met de dominantie matrix kan bepaald worden wat iemands dominantie profiel is. Zo kan je te weten komen hoe je het best leert. Tegelijk kan je ook zien wat je blokkades zijn waardoor leren niet lukt.

Sommige kinderen leren beter door iets te zien, andere leren door te horen en weer andere leren door te doen. Zo heeft iedereen een unieke leerstijl. 

Tijdens het leren werken je beide hersenhelften samen. Maar wanneer er nieuwe informatie opgenomen moet worden, maken we onbewust het liefst gebruik van de meeste dominante zijde. Dit kan een gekruist patroon zijn waardoor informatie niet het meest efficiënt wordt opgenomen doordat je bijvoorbeeld niet op de juiste plaats in de klas zit.

Dominantie beperkt zich dus niet alleen tot de beide hersenhelften. Er is ook oog-, hand-, voet-, en oordominantie. Met deze 4 dominanties erbij, kunnen dan 32 verschillende dominantieprofielen ontstaan.

Door deze patronen te onderzoeken, kan je bijvoorbeeld begrijpen waarom:

  • je kind niet stilzit als hem iets verteld wordt
  • je kind altijd overal aan zit te friemelen
  • het lijkt alsof je kind nooit luistert
  • vaak letters spiegelt, traag leest, woorden of zinnen overslaat
  • plussommen beter gaan dan minsommen
  • een leerkracht een duizendpoot moet zijn! :-) 

Aan de hand van het dominantieprofiel kan ik adviseren wat voor jouw kind het beste werkt als er nieuwe kennis opgedaan en verwerkt moet worden. 

dominantieprofiel.jpg

Samen staan we sterk!

samenwerking hersenhelften

Dominantie van de linkerhersenhelft zorgt ervoor dat iemand van links naar rechts werkt. Dat past precies bij de manier waarop we leren lezen en schrijven en rekenen. Je hebt dan ook talige mogelijkheden en kan logisch redeneren. Wel mis je het overzicht en kun je soms door de bomen het bos niet meer zien. Lees meer...

Als leren niet vanzelf gaat...