facebooklinkedin

contact

Oogsamenwerking

Kijk eens goed!

Kijken doe je met je ogen, maar zien gebeurt in je hersenen! Je ogen zien afzonderlijk van elkaar een beeld. Wat de ogen afzonderlijk zien, vloeit in de hersenen samen tot één beeld, het zogenaamde fixeren. Als je ergens naar kijkt moeten de ogen goed samenwerken, d.w.z. naar hetzelfde punt kijken, om tot één beeld te komen (het zgn. fixeren). Wanneer dit niet goed verloopt spreken we van Fixatie Disparatie (lees meer!), een visuele disfunctie. 

Er bestaat een verband tussen visuele informatieopname en lees-, spelling-, reken-, en concentratieproblemen. Het komt regelmatig voor dat kinderen onterecht de diagnose Dyslexie krijgen. Daarnaast is het zo dat bij onvoldoende samenwerking van de ogen, het gehoorzintuig automatisch een deel van de informatieverwerking overneemt. Het gehoor raakt daardoor overprikkeld, er is veel ruis op de lijn, kinderen zijn snel afgeleid en hebben moeite met aandacht voor algemene opmerkingen. 

Een visuele disfunctie kan de oorzaak zijn van leer- en gedragsproblemen. Door middel van een Visuomotorische screening bekijk ik de oogvolgbewegingen en het scherpstellen. Daarna volgt een test met de biopter waarmee naar de oogsamenwerking en visuele vaardigheden als oogbewegingen, fixatie en richten, focussen, scherpstellen en dieptezicht wordt gekeken. Als deze vaardigheden niet goed op elkaar afgestemd of ontwikkeld zijn, is het niet mogelijk om goed waar te nemen en ontstaat visuele stress. 

Goed te begrijpen waarom je kind:

 • alsmaar langzaam blijft lezen en steeds de vinger erbij moet houden.
 • regelmatig woorden of regels overslaat.
 • moeite heeft dingen van het bord over te schrijven.
 • aan het eind van de dag hondsmoe is.
 • slordig schrijft.
 • zijn ogen vaak branderig of droog aanvoelen.
 • regelmatig last heeft van hoofd- en nekpijn hebt.
 • moeite heeft met begrijpend lezen
 • vaak misgrijpt als hij een bal moet vangen
 • niet recht kan schrijven op een blanco vel papier
 • zijn hoofd schuin houdt tijdens het lezen en schrijven

In het onderwijs wordt er nog weinig rekening mee gehouden dat er een verband bestaat tussen lees-spellings en concentratieproblemen en de visuele informatieopname.

KidzWijz neemt dit standaard mee in het onderzoek naar oorzaken van leerproblemen! 

Samen met Reflex Integratie kan visuele training een groot effect hebben op bovenstaande problemen. 

BIOPTOR 3

De bioptor

Het instrument waarmee KidzWijz o.a. de visuele screening uitvoert. 

Een snelle en vrij simpele manier om verschillende visuele vaardigheden te testen en de dieper liggende oorzaken van leerproblemen op te sporen! 


 

Als leren niet vanzelf gaat...