facebooklinkedin

contact

Ruimtelijk zicht en inzicht
Een onzichtbare belemmering??

Het handelend kunnen oplossen en ruimtelijk inzicht zijn twee belangrijke rekenvoorwaarden. Ruimtelijk inzicht is het zien en begrijpen waar je jezelf bevindt in de ruimte, ten opzichte van andere personen en voorwerpen om je heen.

Als je ogen (om wat voor reden dan ook) niet goed kunnen richten, kan een hele kleine afwijking er al voor zorgen dat je ruimtelijk inzicht en de gehele visuele ontwikkeling belemmerd wordt. Vaak wordt er na een IQ onderzoek dan gesproken van een performaal-verbaalkloof.

Ook lezen, spellen en het handschrift kunnen lijden onder deze ruimtelijke "twist". Je ziet het al terug bij het verwisselen van d en b, spiegelen van letters en/of getallen.

Signalen zijn van geen of beperkt ruimtelijk inzicht zijn o.a.:

  • onhandigheid
  • onzekerheid
  • motorisch onrijp
  • moeite met het maken van puzzels 
  • moeite met planning/vooruit kijken
  • onvoldoende ontwikkeling van de rekenvaardigheid
  • moeite met lezen en begrijpend lezen

Daarnaast speelt vaak de neurologische ontwikkeling een hele belangrijke rol in dit verhaal. Ongeremde primaire reflexen en lateralisatieproblemen kunnen een enorm negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht

Weer een reden waarom KidzWijz niet alleen naar toetsresultaten kijkt, maar naar de dieper liggende oorzaak! Namelijk: hoe is het gesteld met je ruimtelijk zicht en inzicht?? Om vervolgens met oefeningen gericht te kunnen werken aan veel meer dan één probleem!

 

ruimtelijk_inzicht.jpg

Ruimtelijke problemen moet je ruimtelijk trainen!

En niet op papier!

Ga gezellig samen met je kind Bunny Boo doen!

bunny boo 2

Als leren niet vanzelf gaat...