facebooklinkedin

contact

Privacyverklaring

KidzWijz is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in onderstaande privacyverklaring. Met het ondertekenen van de behandelovereenkomst ga je akkoord met de inhoud van de privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die KidzWijz verwerkt
KidzWijz verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk bij aanmelding:

-        Voor- en achternaam

-        Naam ouders als cliënt minderjarig is

-        Adresgegevens

-        Telefoonnummer

-        E-mailadres

-        Geboortedatum

-        Voornaam broertjes/zusjes en positie in het gezin

-        De exacte hulpvraag

-        School + adres + telefoonnummer

-        Naam leerkracht(en) / IB-er

-        Groep + groepsverloop

-        In sommige gevallen het BSN nummer

-        Aantekeningen na telefonisch gesprek waarin vragen worden gesteld waar persoonlijke zaken / gezondheidsgegevens in naar voren kunnen  komen

-        Ondertekening Begeleidingsovereenkomst + Algemene Voorwaarden

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

KidzWijz verwerkt gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om je toestemming door middel van paraaf en handtekening op de behandelovereenkomst. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd. Ik deel nooit informatie met derden zonder dit eerst met jou/je ouders te overleggen. Hiervoor vraag ik je zowel mondeling als schriftelijk toestemming.

 

Waarom ik deze gegevens nodig heb

KidzWijz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-        om goed in te kunnen spelen op jouw hulpvraag

-        voor facturering

-        voor directe communicatie

-        voor zo nodig contact met andere betrokken instellingen, uiteraard met jouw toestemming zowel mondeling als schriftelijk

-        verzenden van de nieuwsbrief als je je daarvoor hebt aangemeld

-        je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

-        als je je inschrijft voor een cursus / workshop / lezing en het versturen van de informatie m.b.t. de betreffende cursus / workshop / lezing

-        versturen van verslaglegging

-        versturen van informatie als dat afgesproken is

 

Hoe lang ik gegevens bewaar

KidzWijzzal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen: de plicht aan belastingdienst van het bewaren van facturen van 7 jaar en de wettelijke bewaarplicht persoonsgegevens van 15 jaar.


Delen met anderen

KidzWijz deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KidzWijz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Nieuwsbrief via MailChimp

Ik verstuur de nieuwsbrief met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via mijn website is verzonden, staat een link ‘uitschrijven’. Je ontvangt de nieuwsbrief dan niet meer. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Ik mag jouw persoonsgegevens dus niet zomaar verwerken. Er moet een rechtmatig doel en een wettelijke grondslag voor de verwerking bestaan.

 
In kaart brengen websitebezoek

KidzWijz gebruikt voor zover ik weet geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.


Beveiliging

KidzWijz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Papieren documenten en beveiliging

KidzWijz bewaart alle papieren met persoonsgegevens in een afsluitbare ruimte en in een afsluitbare kast. Ik ben de enige die daar toegang tot heeft.

Digitaal opgeslagen documenten en beveiliging
Digitaal worden documenten opgeslagen op mijn computer waar alleen ik het wachtwoord van heb om toegang te krijgen. Daarnaast wordt er een back up gemaakt op een externe harde schijf waarvoor hetzelfde geldt.

Archief

Boekhouding wat gearchiveerd moeten ten doel van de wettelijke en fiscale verplichtingen, wordt bewaard op een geheime plaats waartoe niemand zomaar toegang heeft.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via .


Datalekken

Losse USB sticks uit voorgaande jaren zijn gecontroleerd op aanwezigheid van data. Relevante data is overgezet naar een beveiligde externe harde schijf. Ik weet wat een datalek is en zal een datalek (indien bij mij bekend) altijd melden aan jou en het lek opnemen in mijn zogenaamde ‘incident register’.


Mailverkeer

Per mail wordt het volgende als pdf bestand verstuurd:

  • Een kort verslag van iedere sessie
  • In sommige gevallen de factuur waarop je adres gegevens staan
  • Overige (evaluatie) verslagen m.b.t. tot je ontwikkeling wanneer je dat wenst

Deze mail is niet versleuteld. Met ondertekening van de behandelovereenkomst ga je akkoord met deze manier van communicatie. Mocht je het liever op papier per post ontvangen dan kan je dat aangeven op de behandelovereenkomst.

Voor berichten verzonden d.m.v. Whats app / Facebook / Messenger kan ik je niet 100% garanderen dat data beveiligd is.


Contactgegevens

Esther Terpstra is Functionaris Gegevensbescherming van KidzWijz.

Wanneer je contact wilt opnemen met KidzWijzkun je mij als volgt bereiken:

 

Postadres:
Master Jansenstrjitte 39

9022 AM, Mantgum

 

Praktijkadres:

De Wide Hoeke 12

9022 AX, Mantgum                                                           

06 25 34 86 72 /                                   

KvK 01160987        

Bijgewerkt op: 18 juni 2018

 

 

 

 

meisje kidzwijz.jpg

Als leren niet vanzelf gaat...