Klachtenregelement


Met ingang van 1 januari 2017 zijn alle zorgverleners verplicht te voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg zijn gesteld. KidzWijz voldoet aan deze eisen en is hiervoor aangesloten bij Stichting Zorggeschil en Quasir (klachtenfunctionaris).

Stichting Zorggeschil is een erkende geschilleninstantie. Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Mocht je dat, om welke reden dan ook, niet prettig vinden, dan kun je ook gratis gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir.

Je kunt je hiervoor wenden tot Stichting Zorggeschil. Deze instantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure. Je kunt contact met ze opnemen via de website www.zorggeschil.nl of door een mail te sturen aan

 

Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

 

Ik vertrouw op een goede en prettige samenwerking!

 

 

 

Praktijkadres:
De Wide Hoeke 12
9022 AX, Mantgum
Tel: 06 25 34 86 72

facebook picto

Postadres:
Master Jansenstrjitte 39
9022 AM, Mantgum

 

kvknr: 01160987
btwid: NL001464933B13

 

skj kwaliteitsregister jeugd witNIBIG Logo wit 215x300