Klachtenregelement


Met ingang van 1 januari 2017 zijn alle zorgverleners verplicht te voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg zijn gesteld. KidzWijz voldoet aan deze eisen en is hiervoor aangesloten bij GAT.

Klacht- en tuchtrecht

KidzWijz valt als CAT-therapeut onder het Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/.

Beroepscode

KidzWijz werkt als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie https://gatgeschillen.nl/beroepscode/.

Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

 

Ik vertrouw op een goede en prettige samenwerking!

 

 

 

Praktijkadres:
De Wide Hoeke 12
9022 AX, Mantgum
Tel: 06 25 34 86 72

facebook picto

Postadres:
Master Jansenstrjitte 39
9022 AM, Mantgum

 

KvK:        01160987
BTW:      NL001464933B13
CAT BO: 56552021-06-04
KIWA:     13440

 

catgat

kiwaskj