Tarieven

De kosten voor de eerste sessie na het intakegesprek bedragen €110,-
(gesprek, testen, spel met je kind tijdens de eerste sessie (1 - 2 uur) + bespreken van de uitkomsten van de eerste sessie (telefonisch ±1 uur). Er wordt geen verslag gemaakt. Je bent natuurlijk vrij om aantekeningen te maken.

  • Intakegesprek €75,00 (naar rato max. 1 uur)
  • Reguliere sessie Remedial Teaching Extended (ontwikkeling, leren en gedrag, 1 uur) € 70,00

  • Coaching (1 uur) €75,00

  • Sessie Reflex integratie (1 uur) € 75,00

  • Sessie Reflex integratie stress/trauma protocol (2 uur) € 140,00

  • Sessie Reflex integratie tactiele protocol (1,5 uur) € 112,00

  • Telefonisch consult (per 15 minuten) €18,75

  • Contact met derden
    (bv. leerkracht(en), Intern Begeleider, (ex)partner, ander familielid, arts(en) of andere hulpverleners) (per 15 minuten) €18,75

Een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Voor afspraken later dan 24 uur van te voren afgezegd en voor een niet nagekomen afspraak zonder afzegging, wordt het uurtarief van €75,00 in rekening gebracht.


N.B. Remedial Teaching is vrijgesteld van BTW. Coaching en Reflex Integratie valt wel onder de BTW regeling. Tarieven zijn weergegeven inclusief btw.

De trajecten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Praktijkadres:
De Wide Hoeke 12
9022 AX, Mantgum
Tel: 06 25 34 86 72

facebook picto

Postadres:
Master Jansenstrjitte 39
9022 AM, Mantgum

 

KvK:        01160987
BTW:      NL001464933B13
CAT BO: 56552021-06-04
KIWA:     13440

 

catgat

kiwaskj