Waarom voorlezen?

Voorlezen is niet alleen plezierig, het is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Het prikkelt de fantasie en stimuleert onder meer de taal- en spraakontwikkeling en sociaal-emotionele vaardigheden. Wanneer je kind wordt voorgelezen, maakt het bovendien op een aangename manier kennis met de wereld van de boeken. Een wereld waarvan het thuis en op school veel profijt en plezier kan hebben.
  
Want voorlezen:
 
  • vergroot de woordenschat. 
Door met kinderen plaatjes te bekijken en te benoemen, leren ze hoe iets heet. Tijdens het voorlezen pikken kinderen nieuwe woorden op. Een wat ouder kind vraagt soms spontaan naar de betekenis van een moeilijk woord, maar verifiëren kan geen kwaad, je kunt er ook naar vragen.
 
  • draagt bij aan het taalgevoel en taalbegrip. 
Kinderen raken vertrouwd met taal, alleen al door te luisteren naar een verhaal. Boeken krijgen iets spannends, met letters en woorden kun je 'toveren', van woorden kun je zinnen en mooie verhalen maken. 
 
  • prikkelt de fantasie. 
Kinderen leren zich een voorstelling te maken van dingen die ze in het echt nog nooit hebben gezien of meegemaakt.
 
  • oefent de luistervaardigheid en het concentratievermogen.
 
  • stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden. 
In hun jonge leventje krijgen kinderen te maken met veel nieuwe indrukken en situaties. Denk aan een nieuw broertje of zusje, de eerste schooldag of misschien wel een scheiding. Samen een boekje lezen over een herkenbaar onderwerp en daarover praten, kan je kind helpen bij de verwerking van indrukken en gevoelens. Wanneer je kind wordt voorgelezen leeft het mee met de figuren uit het boek. Spelenderwijs leert het zich in te leven in de leef- en ervaringswereld van een ander.
 
  • motiveert een kind om zelf te leren lezen. 
  • Begrijpend lezen is de basis van bijna alle schoolvakken.

Praktijkadres:
De Wide Hoeke 12
9022 AX, Mantgum
Tel: 06 25 34 86 72

facebook picto

Postadres:
Master Jansenstrjitte 39
9022 AM, Mantgum

 

KvK:        01160987
BTW:      NL001464933B13
CAT BO: 56552021-06-04
KIWA:     13440

 

catgat

kiwaskj